Fackliga förslag för mer jämnlikhet

Hittade 5 st förslag i SOSSEN en tidning från Socialdemokraterna i Skåne.

De fem viktigaste förslagen

  1. En bred skattereform – inga undantag som gynnar de rikaste. Kapitalinkomster ska beskattas högre och fastighetsskatten måste vara rättvis.
  2. Förbättrad arbetslöshetsförsäkring – höjda ersättningsniåer och lägre kvalifikationskrav.
  3. En pension att leva på – Den sammanlagda pensionsnivån för arbetare ska uppgå till 72 % av slutlönen.
  4. En jämnlik skola – ta bort skolpengen och fördela resurser efter elevernas behov och inrättandet av lärfritids som hjälper till höja skolresultaten.
  5. Fler och billigare bostäder – inrätta ett statligt byggbolag och bygg fler bostäder som fler har råd att bo i då.

Gå med Reformisterna en Socialdemokratisk förening

Ja det ny förening inom Socialdemokraterna.

Reformisterna är en ny socialdemokratisk förening med syftet att stimulera till utveckling av och opinionsbildning för en progressiv ekonomisk politik. Vi presenterar därför ett helt program med förslag på en ny socialdemokratisk ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige.  länk till Föreningen är https://www.reformisterna.se

Bli medlem på denna sida https://www.reformisterna.se/bli-medlem

Ny vecka igen snart helg igen

Ja det ny vecka igen här, vi har 5 dagar till nästa helg då. I helgen försökte jag lösa ett dataproblem med en MacBook Air fått den av min god man den vill inte starta. Fick kontakt med en bra trevlig datasnille han kan sånt jag inte kan osv. Sånt är bra. Jo skall försöka öppna dem med slags skruvmejsel torx mindre än t4 storlek. Han skulle kolla med en kompis om hade en som går öppna så får se i veckan.