Fackliga förslag för mer jämnlikhet

Hittade 5 st förslag i SOSSEN en tidning från Socialdemokraterna i Skåne.

De fem viktigaste förslagen

  1. En bred skattereform – inga undantag som gynnar de rikaste. Kapitalinkomster ska beskattas högre och fastighetsskatten måste vara rättvis.
  2. Förbättrad arbetslöshetsförsäkring – höjda ersättningsniåer och lägre kvalifikationskrav.
  3. En pension att leva på – Den sammanlagda pensionsnivån för arbetare ska uppgå till 72 % av slutlönen.
  4. En jämnlik skola – ta bort skolpengen och fördela resurser efter elevernas behov och inrättandet av lärfritids som hjälper till höja skolresultaten.
  5. Fler och billigare bostäder – inrätta ett statligt byggbolag och bygg fler bostäder som fler har råd att bo i då.

Gå med Reformisterna en Socialdemokratisk förening

Ja det ny förening inom Socialdemokraterna.

Reformisterna är en ny socialdemokratisk förening med syftet att stimulera till utveckling av och opinionsbildning för en progressiv ekonomisk politik. Vi presenterar därför ett helt program med förslag på en ny socialdemokratisk ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige.  länk till Föreningen är https://www.reformisterna.se

Bli medlem på denna sida https://www.reformisterna.se/bli-medlem

Detta vill Moderaterna göra om de kommer till makten efter den 9 sept

Här är några exempel på hur Moderaterna ska få loss pengar för att gynna höginkomsttagare:

Moderaterna vill spara på a-kassan och aktivitetsstödet med 4,7 miljarder kronor årligen.

De vill göra så att färre omfattas av ersättningssystemen än i dag, vilket innebär att 1,6 miljarder kronor dras in.

De vill spara in 4,5 miljarder kronor på sjukförsäkringen.

Moderaterna vill spara 2 miljarder kronor genom att skära ner på bland annat Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen.

De vill slopa alla extratjänster, som ger bland annat långtidsarbetslösa och nyanlända jobb med stor framgång.

De vill skära i bland annat arbetsmarknadsutbildningen. Här hittar de sex miljarder kronor.

De vill dra in 10 miljarder genom att ta bort byggsubventioner som används för att bygga till exempel hyresrätter med rimliga hyror.

De vill höja de redan skyhöga påminnelseavgifterna för CSN och slopa studiestartsstödet.

De vill höja skatten för de som har sjuk- och aktivitetsersättning.
Moderaterna vill också slopa det extra stödet till skolor i fattigare områden.

De vill dessutom få loss 5,7 miljarder kronor genom att ”omprioritera” i bland annat förlossningsvården och psykiatrin.

Är hämtade från Facebook

Därför viktigt att rösta rött aningen Socialdemokraterna eller Vänstern då