Ett  har ett 450 liters istället

Mitt 96 liters

– har 2 sorters fisk, snäcklekar, jullar och en mal

– innerfilter ersätta ett ytterfilter skall på plats i helgen