Kategori: ADHD

Från Tidningen Attention nr 2 2016

Många vuxna med ADHD kan behöva bland annat behöva stöd med: 1 : Söka kunskap om sin diagnos för att förstå sig själv bättre. 2: Hitta sätt att hushålla med