Just another WordPress site

Om Tanganyika sjön

Tanganyikasjön, är den sjunde största sjön i världen med en yta på ca 34 000 km². Sjön är 650 km lång och omkring 80 km bred på den bredaste delen. Det största djupet är 1470 meter vilket gör den till den näst djupaste sjön i världen. Sjön gränsar mot Burundi, Demokratiska rep. Kongo, Zambia och Tanzania.

Denna väldiga sjö som är en av världens äldsta sjöar är en del av gravsänkan Rift Valley.
Den uppskattas vara mellan en och två miljoner år gammal och på grund av det tropiska klimatet är vattnet ständigt skiktat med ett varmt lager nära ytan och ett kallare lager under detta. Vattnet är mycket klart. Vattennivån varierar med årstiderna, men även i längre cykler som sträcker sig över flera år.

Under den mycket långa tidsperiod som sjön har varit isolerad ifrån de andra afrikanska sjöarna har här utvecklats mer än 200 olika ciklidarter som är endemiska till Tanganyikasjön. Många av de olika arterna är specialiserade för att leva i de olika miljöer som finns i sjön, många arter har mycket intressanta lekbeteenden.

Tanganyikaciklider är bland de vackraste och intressantaste fiskarna man kan hålla i ett akvarium.

Ciklider från Tanganyikasjön brukar oftast delas upp i undergrupperna:.

  • Munruvare (ej tropheus)
  • Substratruvare
  • Tropheus