om skuldsanering

Om man har hamnat hos kronfogden eller har skulder så kan rek att söka Skuldsanering det lättare att få idag. Själv har skuldsanering men de kan inte dra något pga har en inkomst som så låg finns inte utrymme att ta något då. Blir skuldfri 2022 april. Min hemkommun har bra skuldrådgivare som Heter Marita Stureson deras länk här : https://www.klippan.se/omsorgstod/socialtochekonomisktstodtillvuxen/budgetochskuldradgivning/traffavarbudgetochskuldradgivare.4.7760aba7156c66c7cd9edb4c.html

Söka ekonomiskt bistånd

Igår fick lite papper från Socialförvaltningen skall söka försörjningstöd tills får sjukersättning. Fick tre papper ett fyller i min info om mig osv, annat vad de ville ha ifrån mig då. Har sökt en gång tidgare då hade ångest var mycket skulle sammla in. Det lika igen. De vill ha ett läkareintyg men det är skickade till FK via andra kanaler normalt kan se de läkareintyg på “mina sidor” detta är ett utlåtande för söker sjukersättning. Har varit kontakt med en social handläggare om det med läkareintyg kan inte få det förstod hon inte tydligen.

Dessa saker skall de ha in:

  • Kontosammanställning/ekonomisk översikt(har danske bank ringde dem fått det en gång den pratade med fattade inte vad menade)
  • Från skatteverket specifikation och prelimär skatteuträkning från min deklaration.
  • Läkarintyg
  • Beslut om sjukersättning(det har inte fått ännu får det om 2-3 mån)
  • Underlag som stryker att jag kommer få sjukersättning(tar kopia på dokumention från avstämningsmötet)
  • Kopia på hyreskontraktet, senaste hyresavi, kvitto på betald hyr 3 mån tillbaka
  • Aktuell elfaktura, kvitto på betald innevarande månad och två månad tillbaka
  • Inkomstuppgifter för innevarande månad samt två månader tillbaka.
  • Registerutdrag som stryker min god man

Sist när gjorde detta för 5 år sen hade väldig ångest när gjorde det var inte lätt kanske ni tro men inte för mig. Även om min god hjälper mig får ändå ångest för det skall samla in här

God Morgon Fredag

Ja då har vi fredag igen här, veckan går väldigt fort ibland för mig det gillas.

Skall om två timmar och 40 minuter gå bort till Rönnegården här i Klippan träffa Skuldrådgivaren skall ha med min god man också.

Vi skall prata om skuldsaneringens lagen kommit förbättringar lättare att söka än varit innan.