Skall sitta jobba med Windows Server 2016 idag

Skall sitta jobba med ett system som heter Windows Server 2016 finns tre versioner av det operativsystem köra på min andra dator här. Det är Essentials, Standard och Datacenter.

Essenatials är perfekt för en lite firma som inte behöver ha en IT-avdelning, ha lite IT krav också.

Standard är perfekt för lite större företag och ha IT-avdelning.

Datacenter är för större företag där man kan ha mycket funktioner igång på sin server osv

Här kan läsa lite vilka skillnader det är på versioner som finns:

https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Windows_Server_2016_Editions_comparison

 

Utbilda till Nätverkstekniker mycket intressant

Har kollat på två olika ställen en är distans den siste är på plats i Lund.

Nti Skolan:

Lockas du av utmaningen att skapa säkra nätverk och goda säkerhetsrutiner för företag? Drivs du av att lösa problem? Då är utbildningen nätverksteknik något för dig! Den ger dig den senaste tekniken på området från de ledande företagen. Som nätverkstekniker arbetar du både med hård- och mjukvara samt planering av IT-säkerhet. De viktigaste uppgifterna för en nätverkstekniker är att göra spridning av information möjlig, men också bevara företagets data på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att bygga upp goda säkerhetsrutiner och genomföra uppgraderingar regelbundet. I de flesta nätverk är uppkopplingen till internet oerhört viktig, eftersom mycket information idag hämtas från webb- och e-postservrar.

Kursens innehåll
Datorteknik 1b – DAODAT01b
Datorsamordning och support – DAODAT0
Nätverksteknik – NAINAR0
Administration av nätverks- och serverutrustning – NAINADM0
Nätverksadministration – NAINAV0
Nätverksteknologier – NAINAK0
Digital kommunikationsteknik – DAODIG0
Nätverkssäkerhet – NAINAE0

Förkunskaper: Engelska A eller motsvarande och Svenska 1, har båda klara.

 

Från Movant i Lund:

Nätverkstekniker

Från sladd till nätverk på ett år

Inget annat yrke kan erbjuda en sådan variation av arbetsuppgifter, spännande möten med människor och olika tekniker som ett arbete inom IT. Du gör allt från åtgärda akuta problem till att skapa system från grunden som underlättar och höjer produktiviteten hos kollegor.

Specialisering är dessutom något branschen ser mycket positivt på och det finns möjlighet till att prova på några av dessa områden inom ramarna för utbildningen.

Din kommande arbetsgivare kan vara allt från fristående konsultbolag till stat, kommun och landsting och framtiden inom yrket ser mycket positiv ut då fler arbetsuppgifter numera sköts via datorer. Någon behövs för att sköta alla dessa datorer, är denna någon du?

Mål:
Genomförd utbildning ger grundläggande kunskaper och färdigheter som nätverkstekniker. Efter utbildningen kan du studera vidare alternativt jobba med enklare uppgifter som nätverks- eller supporttekniker.

Ämne:
Individuell utbildningslängd, ca: 50 veckor, beroende på din bakgrund. Utbildningen genomförs fem dagar i veckan med hemstudier veckorna 28 och 29.

Längd:
Individuellt anpassad studieplan, sammansatt av ämnen beroende på förkunskaper och kompetensmål. Exempel på ämnen är datorteknik, nätverkssäkerhet, nätverksadministration och digital kommunikation.

Förkunskaper:
Grundläggande behörighet.

De läser likande ämne som NTI men några fler

Har en Nätverkstekniker utbildning bakom mig men den är inaktuell känner vilja läsa upp för kunna få ett jobb inom det.

Fundera kanske läsa till Nätverkstekniker

Har kollat runt ett företag har utbildning för Nätverkstekniker:

Som heter Movant.

Vad en nätverkstekniker sysslar med är föjlande:

Nätverksteknikern sköter underhåll av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer. Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanliga arbetsuppgifter
Som nätverkstekniker kan man också arbeta i en drifthall och ha det totala ansvaret för stordriften av tekniska miljöer – där är automatik och övervakning de vanligaste uppgifter.
Bifogar från Movant vad man läser för bli en Nätverkstekniker.

Movant hemsida är denna www.movant.se

Men det blir efter nyår först skall få igång hjälpen på vuxenhabiltieringen i Ängeholm vad de kan hjälpa mig med, vill jobba med datorer eller läsa för lättare få ett jobb som kan trivas med också.