Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedIn


Har uppdaterat min websida, och mina datorer här.

Finns en nya uppdateringar till Windows 10 och ni som kör server 2012 R2 också