Åskar i Klippan

Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedIn


Ja det åskar just utanför klippan 5 km regnar väldigt mycket