åska på gång i Skåne!!

Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedIn


Är åska på gång de på www.ewp.se varna kraftig sådan då.

Under sen eftermiddag och kväll varning nivå 1 för kraftig åska och skyfallsliknande regn! Gäller i princip hela regionen!