Kristdemokraterna efterlyser mer omfattande reformer för att bryta utanförskapet bland de med störst bidragsberoende. En föreslagen åtgärd är hembesök hos arbetslösa, skriver partiet på Svenska Dagbladets debattsida.

Över 150 000 personer är långtidsarbetslösa konstaterar partiledaren Ebba Busch och den ekonomiskpolitiske talespersonen Jakob Forssmed. De lyfter flera förslag för att få ner de samlade bidragen. Några exempel:

Flytta över arbetsföra arbetslösa från försörjningsstöd till en statlig dagpenning.

Utred ett bidragstak, med syftet att arbete ska löna sig oavsett vilken form av bidrag de arbetsföra uppbär.

Gör hembesök hos bidragstagare. ”Aktivt, uppsökande arbete är centralt där syftet är att stötta, vägleda och hålla nära kontakt för att identifiera risker och möjligheter i hushåll som finns i eller har risk att fastna i bidragsberoende och långtidsarbetslöshet”, skriver KD-topparna.

De har ingen empati för som går hemma som inte kan ta ett arbete pga olika orsaker som inte ha en arbetsförmåga. Nej de skall man inte rösta på, de vill ha klassklyftor

Av admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *