Just another WordPress site

2022, aspberger, autims

Autims- och Aspergerförbundet gör vad

Tänkte berätta lite vad Autims-och Aspergerförbundet kan göra för oss som har autims eller likande.

Autims- och Aspergerförbundet arbeter för att förbättra vilkoren för personer med autims. Framför allt arbetar förbundet genom att.

  • sprida information och öka förståelsen för autims.
  • verkar för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och fritid.
  • skapa kontakter mellan personer med autism, närstående och personal.
  • följa och ge uppslag till forskning inom området.
  • delta i det internationella arbetet.

SOM MEDLEM FÅR DU.

  • Tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som till exempel föreläsningar, badbesök, cafekvällar, träffgruppar, läger och mycket mer.
  • Tidningen Autims som utkommer 4 nummer per år.

Vill ni veta mer så gå in på https://www.autims.se

Lämna ett svar