1. Hjälp vid problem

Som medlem har du förhandlings hjälp och 90 procent av alla tvister blir lösta redan på arbetsplatserna när Facket kliver in. Några procent går vidare till central förhandling och då fortsätter facket och motpartens arbetsgivare organisationen att förhandla. Kommer man inte överrens där så kan stämma arbetsgivaren i domstol. Som medlem kan du få rättshjälp som bistår med hjälp. Om man inte medlem så får själv stå för advokat och rättegångskostnader då.

2. Stöd vid förändringar

omplaceringar , tillsättningar av nya chefer eller utplaceringar på andra orter. Enligt mbl, medbestämmande lagen, får arbetsgivaren inte göra några större förändringar utan att först förhandla med facket.

3. Extra ersättning om du sägs upp

Om du blir uppsagd och med i A-kassan kan du få arbetlöshetersättnng, men aldrig mer än 80 procent av ersättningstaket som ligger på 33 000 kr i månad. Efter 100 dagar sänks taket till 27 000 kr. Är du med facket så ett extra tillskott genom inkomstförsäkring som komplettera din ersättning upp till 60 000 kr. Ersättningen kan du få ut i 150 dagar runt 7 månder då.

4. Försäkringar

Hem-, sjuk- och livförsäkringar ingår delvis eller helt i många fackförbunds medlemsavgifter.

5. Kollektivavtal

Bara för att du är med i facket innebär det inte per automatik att din arbetsplats har ett kollektivavtal, det är något som förhandlas fram.

Hämtat lite från tidningen Kollega nr 2 Mars

Av admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *