Har fått pappret från FK via min god man.

FK svar lyder:

“Därför bedömer FK att din arbetsförmåga inte nedsatt med minst en fjärdedel i ett välanpassat arbete.Med fortsatt stöd och rätt arbetsanpassing skulle du kunna klara ett anpassat arbete. Ett sådant väl anpassat arbete skulle ineehålla enklare strukturerade arbetsuppgifter som inte kräver god koncentrationsförmåga eller mycket social interaktion i en stressfri miljö och som inte innebär fysisk belastande eller tunga moment.”


Längre bak i tiden försökte AF få mig in på Samhalll här bor, de finns inte längre utan det är arbetscentrum via kommunen men har varit på ett studiebesök det kände jag inte passade in där.


Skall träffa AF nästa vecka men finns inte mycket att hjälpa mig, plus AF här i klippan kommer läggas ner nästa sommar också.De på AF försökte få mig på slags arbetsträning men det gick inte bra de var hos ansåg var förlångsam osv.
Har väldig ångest här, har gråtit som sagt inte kul väldigt jobbigt
måste skriva av mig

Att ha Dyslexi

Ja att ha dyslexi kan beror många olika orsaker.

Dyslexi innebär svårigheter att lära sig att läsa och stava. Det är många gånger ärftligt och kan upptäckas i tidig ålder. Du som har dyslexi eller har ett barn som har svårt att lära sig att läsa och stava behöver få hjälp av en specialpedagog. Med rätt stöd och hjälp kan många som har dyslexi klara sig bra i livet.

Symptom ha dyslexi kan vara föjlande orsaker :

Det här är vanligt om du har dyslexi:

  • Du kan ha svårt att uppfatta och skilja på olika ljud i språket, till exempel u och y eller g och k.
  • Du läser långsamt och fastnar på ord eller läser snabbt och fel.
  • Du utelämnar ord eller sista delen av ordet vid läsning. Du kan också vända på bokstäverna i ord, till exempel mat och tam. 
  • Du skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver, till exempel skriver tärning i stället för träning.
  • Du har svårt att stava rätt.
  • Du kan ha svårt att lära dig rabbla saker som kommer i en följd. Det kan till exempel gälla talen i multiplikationstabellen, årets månader eller bokstäverna i alfabetet.
  • Du kan ha svårt att snabbt komma på vad saker heter även om du vet det. Du undviker ofta lite längre, svårare ord.
  • Det är svårare för dig att läsa än att höra information.
  • Du kan även ha andra svårigheter som gör att det blir svårare för dig att lära dig saker, till exempel svårigheter att koncentrera dig eller besvär med att planera och komma igång med saker.

Fredag och November

Ja det fredag igen och snart helg. Har suttit spelat en stund. Skall sitta jobba med mina linux servers har två rullande här, en heter Zentayl och andra heter Univention Corp Server båda är helt gratis, man kan ha mailserver i båda de har bra skydd mot det mesta på nätet som spam osv. Skall senare idag ut gå med min personliga kontaktperson vart skall gå är hemligt iaf.