Nästan klar med träbänken 

Har idag fäst några skruvar 

Har lite till att göra inom en vecka är den klar sen ska fixa plywood skiva ha ovanpå träbänken