God förmiddag

Suttit spelat här på förmiddagen.

Ovanligt varmt för vara december tycker jag