Tisdag

September och det fortfarande sommar ute ännu.